Media/Press2017-01-09T18:10:40+01:00

Media – Press

Vår VD vann Kompassrosen 2015

År 2015 tilldelades Flexibla Människors VD Anas Hsissen stipendiet Kompassrosen från Konungens stiftelse Ungt Ledarskap. Det årliga stipendiet går till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. De ska således både ha levt upp till andemeningen i de kriterier stipendiekommittén fastställt och ha en tydlig plan för stipendiets användande för utbildning i värdebaserat ledarskap.

“Anas är en värderingsstyrd ledare som alltid försöker att leva som han lär. Det han redan åstadkommit med sitt bemanningsföretag är inspirerande, och visar på handlingskraft i viktiga samhällsfrågor som integration och utanförskap på arbetsmarknaden.”  – Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

“Jag vill lyfta det bästa i människor, med hjärtat. Jag blir extra stolt när jag hör en medarbetare säga att hen är den första i sin familj med ett fast jobb. Det är kvitto på att mitt arbete fungerar.” – Anas Hsissen, VD för Flexibla Människor.

Mer information om utnämnelsen och stiftelsen hittar du här:

www.ungtledarskap.se/stipendium/2015-2/anas-hsissen/

Tredjeplats i Årets Unga Företagare 2013

2013 tilldelades Flexibla Människor tredje plats i Årets Unga Företagare. Utmärkelsen Årets Unga Företagare delas ut av organisationen Företagarna, med fler än 75 000 medlemsföretag. Varje år går priset till en företagare under 30 år som under året har utfört en prestation utöver det vanliga, som framgångsrikt drivit sitt företag och som är en förebild för andra entreprenörer.

Ett kort klipp från Årets unga företagare galan.

Artikel i tidningen Mitt i Kista

I oktober skrev tidningen Mitt i en artikel om vår resa. Här är ett kort utkast från artikeln:

”De är bara 29 år, men har redan skapat ett företag som omsätter över 20 miljo­ner kronor och har över 100 anställda. Företaget Flexi­bla människor bemanning i Kista, som är ett beman­ningsföretag framför allt inom försäljning och servi­ce, startade för drygt två år sedan. Förutom bemanningsdelen har de skapat ett ideellt projekt som heter ”Framgång är vägen”, där de föreläser för unga om att våga leva sin dröm. – Vi arbetar mycket med unga som har invandrarbakgrund och har svårt att komma in på arbetsmark­naden. Vårt mål är att utbilda egna företagare. Vi vill utveckla yngre männis­kor och få dem att hitta den rätta vägen, precis som vi själva har gjort, säger Anas Hsissen, som är född i Sve­rige, men har en pappa som kommer från Marocko och en mamma från Sverige.”

Kontakta oss

    Antispam fråga, fyll i svaret nedan i siffror